העברת הון בין דורית

העברת הון בין דורית
העברת הון בין דורית

במשפחות רבות שהינן בעלות עסקים, מקטנים עד גדולים, יש צורך בתכנון מוקדם ויסודי של העברת ההון במשפחה, לדור השני (צאצאי המייסדים של העסק) ולדור השלישי. תכנון מוקדם, יכול להבטיח שימור ההון והפעילות העסקית לדורות הבאים, וכך גם שימור מורשת המייסדים של העסק.

העברה בין דורית

מה שירות העברת הון בין דורית כולל:

  • הייעוץ בתחום ההעברה הבין דורית כולל, בראש ובראשונה, לימוד מעמיק של מאפייני ההון המשפחתי, כולל נכסי מקרקעין, נכסים פיננסיים ועסקים פעילים, בשאיפה לחלק את ההון המשפחתי בצורה מיטבית, אשר מצד אחד תמנע סכסוכי יורשים לאחר מאה ועשרים של דור המייסדים, ומצד שני תבטיח שימור העסקים וההון שנצברו.
  • בשלבי לימוד מצב ההון והעסקים, הנני נוהגת לשלב יועצים מקצועיים לפי הצורך, רואי חשבון, שמאי מקרקעין ועוד, באופן שיבטיח כי כל האספקטים האפשריים יילקחו בחשבון.
  • במסגרת בניית מערך ההעברה הבין דורית נגדיר את כללי ההתנהלות המשפחתיים, כולל התייחסות ליורשי המייסדים וקרובי משפחה ב"מעגל השני" (כגון כלות, חתנים, גיסים וצאצאי היורשים), נקבע אמות מידה לעניין דור המנהלים הבאים של העסק, הכשרתם המקצועית, חברותם בדירקטוריון וכיו"ב, נבחן הצורך בהקמת קרנות נאמנות לטובת חלק מבני המשפחה ומנגנוני איזון או פיצוי כספי למי שלא יהיו מעורבים בניהול העסק המשפחתי.
  • לאחר גיבוש המערך המתאים יוכנו עבורכם המסמכים הרלבנטיים כולל מסמכי ההתאגדות בחברות ובמידת הצורך הקמת תאגידים חדשים, הסכמים בין הצאצאים ו/או בני משפחה אחרים העתידים לנהל את העסק המשפחתי, מסמכי הקמת קרנות נאמנות, הסכמי ממון בין צאצאיכם לבני או בנות הזוג, וכמובן צוואה להסדרת העיזבון אחרי מאה ועשרים.

מטרת תכנון העברת הון בין דורית

המטרה המרכזית בתכנון מוקדם וקפדני של העברת הון בין דורית, הינה שמירת ההון והחזון של דור המייסדים והעברתו בצורה החלקה ביותר לדורות הבאים.

דווקא כיום, כאשר תוחלת החיים בעלייה, ורבים מעדיפים להמשיך לעבוד עד גיל 70 ואף למעלה מזה, חשוב להתחיל בתכנון העברה מסודרת בעשור השביעי לחייו של מייסד העסק. כך יוותר בידו די זמן לבצע העברה מסודרת של "מקל השליחים" בעסק, להישאר מעורב ופעיל ולהכשיר באופן מיטבי את ממשיכי הדרך בעסק המשפחתי.

העברת הון בין דורית הינה תהליך מורכב וממושך, המצריך הערכות משפטית, מיסויית וכלכלית מתאימה, כמו גם בחינה רגישה ואמיצה של המרקם המשפחתי. לצורך התהליך יש לתקן לעיתים את מסמכי ההתאגדות של העסק, לתכנן את מבנה המס בצורה מיטבית, ולהיערך מראש לשימור לקוחות, עובדים וספקים, עם פרישת "דור המייסדים."

ניסיוני הרב בתחום המסחרי, יחד עם התמחותי בתחום דיני המשפחה, מאפשרת לי לתכנן עבורכם את ההעברה הבין דורית בצורה מיטבית, הן לעסק המשפחתי והן לבני המשפחה, תוך שמירה על מארג היחסים המשפחתי העדין.

העברה בין דורית מושכלת, מתוכננת ומדויקת, תבטיח את שימור החזון של המייסדים, תגן על המארג המשפחתי העדין ותאפשר כי ההון לחלוקה בין בני המשפחה, יהיה מירבי.

האסטרטגיה בהעברה בין דורית

01

מיפוי נכסים

מיפוי הנכסים העסקיים והפיננסיים, בירור צרכים ויכולות של בני המשפחה ותיאום ציפיות.

02

בניית תכנית

לאחר התייעצויות בתחומי חשבונאות ומיסוי, נערכת תכנית העברת ההון כולל התאמת מסמכי התאגדות במידת הצורך.

03

גיבוש סט פעולות

נגבש יחד את הפעולות המבוצעות באופן מידי, כגון הקמת קרן נאמנות, ואת הפעולות אשר יקבלו ביטוי רק בצוואה, ונערוך את המסמכים הנחוצים.

שאלות ותשובות בנושאי העברת הון בין דורית

הליך הגישור הינו וולונטרי, סודי ודיסקרטי. אמנם הליכים בבית המשפט לענייני משפחה מתנהלים בדלתיים סגורות, אך גם החשיפה בפני השופט, הקלדנית ועורכי הדין של הצדדים, קשה ומביכה במקרים רבים. פתרון המחלוקות בחדר הגישור מונע את המבוכה והחשיפה המיותרת. הליכי הגישור זולים בשיעור ניכר מניהול הליכים משפטיים, במיוחד כאשר מגשר אחד מטפל בעניינם של שני הצדדים, ובנוסף- הליכי הגישור מהירים הרבה יותר מההליכים בבתי המשפט. מעבר לכל אלה- בני זוג אשר נפרדו בהסכם גישור מכיל וענייני, יוכלו לקום ממשבר הפרידה מחוזקים, תוך פגיעה מינימלית בילדים, בהון המשפחתי ובמרקם היחסים במשפחה המורחבת.

אני נוהגת לכלול בכל הסכם גישור סעיף העוסק במנגנון פתרון מחלוקות עתידיות. אם מדובר על מחלוקות בעניין הוצאות הקשורות לילדים (כגון בענייני בריאות או חינוך), מומלץ לקבוע מראש גורם שלישי (כגון רופא הילדים בעניינים בריאותיים או יועצת בית הספר בענייני חינוך) אשר יכריע או ימליץ במצב של מחלוקת.  במחלוקות רחבות יותר, מומלץ לקבוע מראש מנגנון הידברות ופנייה למגשר מוסכם.

בהחלט, סודיות הליכי הגישור הינה עקרון מקודש. על הצדדים וגם על המגשר מוטלת חובת סודיות מוחלטת באשר לפרטי המשא ומתן במהלך הגישור. יותר מכך, גם דברים שנאמרו על ידי אחד הצדדים למגשרת במהלך פגישה נפרדת, הינם סודיים ולא יימסרו לצד השני, אלא אם ניתנה הסכמה מפורשת לגלותם.

בהחלט לא. הרעיון המרכזי בגישור הינו למצוא עבורכם את הפתרון המיטבי עבורכם, כמשפחה, העוברת משבר בדרכה למבנה משפחתי אחר. הכללים המקובלים בדין בהחלט יוצגו בפניכם, אולם לכל בני זוג היכולת "לתפור" את החליפה הספציפית המתאימה.

דילוג לתוכן